Over Ezelsbrug.nl

User Generated Content
Deze site is voornamelijk mogelijk dankzij de inzendingen van onze bezoekers.
Het staat een ieder daarom vrij om de inhoud te kopiëren en te verspreiden. We stellen daarbij prijs op bronvermelding / b.v. een link.

Disclaimer
Ondanks dat alle inzendingen voor plaatsing gekeurd worden, kan de inhoud onjuist zijn.
Gevolgschade is voor eigen rekening van de gebruiker. Ofwel blijf kritisch t.o.v. het aangebodene.

Contact
Er wordt geen prijs gesteld op acquisitie. Wel op samenwerking en publiciteit ;-)
Melding van fouten op de website kunnen naar [email protected], vergeet niet een link mee te sturen van de ezelsbrug die het betreft.
Aanmelden van nieuwe ezelsbruggetjes kan alleen via het formulier.

Hier kun je je reactie plaatsen